Bà Vũ Thị Kim Thoa

Bà Vũ Thị Kim Thoa

Cán bộ Cấp cao

Chương trình PEEB-GIZ

TIỂU SỬ

Bà Vũ Thị Kim Thoa là Cán bộ Chương trình cấp cao làm việc tại Văn phòng Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức GIZ tại Việt Nam từ tháng 9 năm 2018 và cũng hoạt động với tư cách cố vấn kỹ thuật dự án trong khuôn khổ nhiều Dự án Hợp tác Kỹ thuật song phương với Bộ Xây dựng.
Trong suốt thời gian công tác, bà đã làm việc tại các Dự án Phát triển và là đối tác trực tiếp của nhiều Cục, Vụ, Viện, Trường thuộc ngành Xây dựng, chẳng hạn như Dự án với Danida và Viện Khoa học và Công nghệ Xây dựng về Quản lý Môi trường và Giảm thiểu Phát thải Khí nhà kính từ các ngành Sản xuất Vật liệu Xây dựng (2000-2001), Dự án với SDC và Sở Xây dựng Nam Đinh và Vụ Vật liệu Xây dựng về Sản xuất Gạch Bền vững tại Việt Nam (2002-2010), Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam 2012-2017 với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, Dự án UNDP-BXD Nâng cao hiệu quả Năng lượng trong các Công trình Thương mại và Chung cư cao tầng 2018.
Bà cũng tham gia các nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho soạn thảo Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh ngành Xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành 12/5/2017 và được Ban QL Dự án EECB của Bộ tin nhiêm cử phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Quỹ Môi trường Toàn cầu tại Đà Nẵng tháng 6/2018.
Bà cũng là đồng tác giả thực hiện Nghiên cứu Khả thi Kỹ thuật cho Chương trình Tài chính Xanh cho Nhà ở thương mại Hiệu quả Năng lượng/Phát thải thấp – Phân khúc thị trường nhà ở thu nhập trung bình thấp tại Việt Nam; đồng thời cung cấp hướng dẫn cho Nghiên cứu về các Biện pháp khuyến khích Phi tài chính cho thúc đẩy thị trường Nhà ở Hiệu quả Năng lượng/Phát thải thấp ở Việt Nam

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Tài chính Xanh cho Nhà ở Hiệu quả Năng lượng/Phát thải thấp thị phần nhà ở thương mại giá rẻ cho các hộ thu nhập trung bình tại Việt Nam

TÓM TẮT BÀI TRÌNH BÀY

 • Giới thiệu về Chương trình HQNL trong các Công trình Xây dựng và các hoạt động thực hiện Chương trình tại Việt Nam
 • GIZ tóm tắt các nét chính trong Thiết kế và Xây dựng Nội dung Chương trình Tài chính Xanh cho Nhà ở hiệu qủa Năng lượng 2021-2025
 • ADEME tóm tắt về Hỗ trợ Kỹ thuật thiết kế Sinh khí hậu cho Dự án thí điểm cho Triển khai Chương trình sau này
 • 09 – 11/12/2020
 • Intercontinental Hanoi Landmark72

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG, BỘ XÂY DỰNG

 •  Số 37, phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 •  024.39760271
 •  khcn@moc.gov.vn

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

TẬP ĐOÀN IEC

 • Tầng 5, 66 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • + (84) 246 663 2450
 •  info@iecgroup.com.vn